چگونه برای اولین بار از سمعك استفاده كنیم؟

استفاده از سمعک
استفاده از سمعک

 

استفاده از سمعک را پس از تنظیم و نصب آن در محیطی آشنا و خلوت مانند منزل خود آغاز نمایید . ابتدا حتما دستور العملی كه برای شما تجویز شده است را مطالعه كنید و سپس سمعك را استفاده نمایید.
وقتی برای اولین بار از سمعك استفاده می كنید حتما از محیط های خلوت شروع كنید و با اطرافیان خود به طور انفرادی صحبت كنید و روبروی آنها بنشینید.
معمولا بهتر است كه در ماههای اول از استفاده كردن سمعك در خیابان و محیطهای شلوغ و پر رفت و آمد اجتناب شود و كم كم كه گوش عادت كرد میتوان آنرا در همه جا استفاده نمود .
در روز اول سمعك را باید فقط برای مدت ۲ تا ۳ ساعت استفاده كرد كه میتوان به صورت نیم تا یك ساعت صبح و نیم تا یك ساعت عصر استفاده نمود و به تدریج در طول ۲ تا ۳ هفته میزان استفاده را افزایش دهید.
سمعك شما بعد از مدتی مانند عضوی از بدنتان خواهد شد و به صورتی خواهد شد كه
وجود آنرا حس نخواهید كرد ( مانند عینك و یا لنزهای چشمی).
اگر بعد از گذشتن چند ماه احساس درد و یا التهاب در گوشتان هنوز وجود داشت حتما به مركز شنوایی كه سمعك را از آنجا تهیه كرده اید مراجعه نمایید.

استفاده از سمعک
استفاده از سمعک