دکتر جابر قرشی متخصص گوش، گلو و بینی
برای تعیین وقت ملاقات و پذیرش می توانید از طریق موارد زیر تماس بگیرید.

 

آدرس : بیمارستان رسالت تهران – رویال تهران سابق

تلفن :۵۱-۲۲۸۶۹۶۴۷ داخلی ۱۱۵ پذیرش روزهای یکشنبه و سه شنبه (صبح – عصر)

شماره همراه منشی ۰۹۱۹۵۱۵۲۰۱۱ و ۰۹۱۹۳۱۰۲۰۴۸