علائم افت شنوایی در بزرگسالان

بیشتر کم شنوایی ها به طور تدریجی رخ می دهند و تشخیص علائم آن تا حدودی مشکل است. مثلاً افراد کم کم صدای تلویزیون را بلند کرده و یا از دیگران می خواهند که صحبت خود را تکرار کنند. به تدریج به همراه افت شنوایی بوجود آمده خاطره برخی صداهای آهسته مثل صدای باران و یا پرندگان از یاد می رود .

با مشاهده یکی از علائم زیر به یک متخصص شنوایی مراجعه کنید.

 • صحبت کردن افراد به نجوای زیر لب تبدیل شده است.
 • وقتی فردی صحبت می کند برای فهمیدن آن باید به خود فشار آورید و صدای افراد را به سختی متوجه می شوید.
 • اگر از یک اتاق دیگر و یا از پشت سر با شما صحبت کنند مشکل دارید.
 • وقتی فردی صحبت می کند باید به صورت و لب های او خیره شوید و یا اصطلاحاً لب خوانی کنید.
 • در جاهای شلوغ مثل یک مهمانی که همهمه وجود دارد صحبت های افراد را درک نمی کنید.
 • صدای رادیو یا تلویزیون را بلند می کنید.
 • صدای تلفن را به خوبی نمی شنوید.
 • وقتی در سینما، تأتر یا جاهای تفریحی شلوغ هستید، مشكل دارید.
 • در محیط بیرون از خانه مثل داخل ماشین درک صحبت دیگران برای شما دشوار است.
 • به خاطر مشکل شنوایی که دارید در فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کنید.
 • خانواده یا اطرافیان باید حرفهایشان را برای شما تکرار کنند.

 

افت شنوایی در بزرگسالان
افت شنوایی در بزرگسالان