آشنایی با سمعكهای داخل گوشی:

سمعک های داخل گوشی
سمعک های داخل گوشی

 

سمعكهای داخل گوشی سه دسته هستند : آنالوگ ، نیمه دیجیتال ( قابل برنامه ریزی ) و تمام دیجیتال كه هر سه نوع آنها در چهار مدل ساخته میشوند .
كانال ، شل ، نامرئی ، مینی كانال
اندازه سمعك با توجه به سن ،شكل قالب گوش ( كوچكی و بزرگی ) ، میزان كاهش شنوایی و …. تجویز میشود .
باطری سمعكهای داخل گوشی در چهار نوع ۵-۱۰-۳۱۲-۱۳ می باشد .
در نظر داشته باشید كه طول عمر باطری ها با توجه به اندازه آنها و مدت استفاده و نوع سمعك متفاوت است .
معمولا سمعكهای گوش راست را با درج علامتی قرمز بر روی آن نشان داده و گوش چپ را با علامت آبی نشان می دهند .